Temperatur i lägenhet

Vår temperaturpolicy

Temperaturpolicy

Vi ska se till att temperaturen i din lägenhet vintertid är minst 20 grader.
Det är den temperatur som Socialstyrelsen rekommenderar och som också motsvarar våra miljömål. Varje grads ökning av inomhustemperaturen ökar energiförbrukningen med 5 procent vilket i sin tur bidrar till en negativ klimatpåverkan.

Mätning av temperaturen görs mitt i rummet minst 1 meter från golvet och inte i närheten av fönster eller ytterväggar.

Vad gör jag om inomhustemperaturen är lägre än 20 grader och elementet ändå är kallt?
Visar det sig att inomhustemperaturen är lägre än 20 grader, kan du först kontrollera hur du har möblerat vid elementen. Det är viktigt att du inte täcker för termostat och element med möbler, gardiner eller elementskydd, för då känner termostaten en högre temperatur än det är i rummet och varmvattnet i elementet stängs av för tidigt. Möbler framför elementen kan också hindra värmen att sprida sig i rummet.

Tips för ett bra inomhusklimat:

• Täck inte för element med möbler, elementskydd eller tjocka gardiner eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet.

• Täck inte för termostaten eftersom då känner termostaten en högre temperatur än det är i rummet och varmvattnet i elementet stängs av för tidigt.

• Fäll ner persiennerna på nätterna. Persiennerna isolerar så att värmen behålls i rummet.

• Se till att inte fönster står öppna under en längre tid. Vädra istället ordentligt en kort stund.

• För en god inomhusluft är det viktigt att inte stänga ventilerna vid fönstren som tar in den friska luften. Luften som kommer in värms upp av elementen och rör sig genom lägenheten.